Programmēšanas inženieris

PAMATDATI
Nosaukums: Programmēšanas inženieris
Institūcija: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42484
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Programmēšana
ISCED kods: 0613
ISCED nosaukums: Programmēšana
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā
Iegūstamā kvalifikācija: Inženieris programmētājs
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/17
Akreditācijas lapas datums: 07.08.2019.
Akreditācijas datums: 19.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RēzekneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaAtbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot