Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

PAMATDATI
Nosaukums: Datorsistēmu un datortīklu administrēšana
Institūcija: Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41481
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Datorzinātnes
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorzinātnes
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Datortīklu administrators
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 041031-2
Licences datums: 10.04.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 32-L
Lēmuma datums: 10.04.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 27
Akreditācijas lapas datums: 27.02.2017.
Akreditācijas datums: 19.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JēkabpilsJēkabpils Agrobiznesa koledžaPasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot