Uzņēmējdarbība

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbība
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešukrievuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 339
Akreditācijas lapas datums: 18.09.2015.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Mācīšanās rezultāti:
– apgūt bāzes zināšanas matemātikā, kompjūteru tehnoloģijās, tiesībās, psiholoģijā, kas nodrošina uzņēmējdarbības veiksmīgu norisi;
– apgūt bāzes zināšanas ekonomikas zinātnēs, iegūt organizācijas iemaņas, firmas darbības stratēģiskās un operatīvās plānošanas iemaņas;
– apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vadības zinātņu jomā, tehnoloģijas un iemaņas firmas vadībā;
– apgūt firmas vadības, finansiāli-saimnieciskās darbības analīzes, tirgus mārketinga pētījumu, preču (pakalpojumu) virzīšanas tehnoloģijas un iemaņas;
– iegūt plašas zināšanas, prasmes un iemaņas struktūrvienības (firmas) vadībā, personāla vadībā, apgūt vadības lēmumu pieņemšanas metodikas un realizācijas tehnoloģijas;
– veikt patstāvīgus pētījumus par konkrētas firmas darbību, iegūtos rezultātus parādīt profesionālā diplomdarbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām (ne mazāk kā 12 nedēļas pilna slodze vai 12 kredītpunkti);
– prakses laikā pirmajā, otrajā un trešajā apmācības gadā (apjoms – ne mazāk kā 10 nedēļas) un pirmsdiploma prakses laikā konkrētā firmā (uzņēmējdarbības struktūrā) ceturtajā apmācības gadā (apjoms – ne mazāk kā 7 nedēļas) apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības vadītājam.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāleDzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403
JelgavaBaltijas Starptautiskās akadēmijas Jelgavas filiāleSkolas iela 4Bb, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
JēkabpilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāleJaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201
LiepājaBaltijas Starptautiskās akadēmijas Liepājas filiāleLiedaga iela 3, Liepāja, LV-3416
RēzekneBaltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiāleDārzu iela 21/17, Rēzekne, LV-4600
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
SmilteneBaltijas Starptautiskās akadēmijas Smiltenes filiāleDārza iela 17, Smiltene, LV-4729
VentspilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Ventspils filiāleTārgales iela 5, Ventspils, LV-3602
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot