Informācijas sistēmas

PAMATDATI
Nosaukums: Informācijas sistēmas
Institūcija: Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42481
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Datorzinātnes
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorzinātnes
Sistēmanalītiķis
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds informācijas sistēmās
Iegūstamā kvalifikācija: Sistēmu analītiķis
Pilna laika klātienePilna laika tālmācībaNepilna laika klātieneNepilna laika tālmācībaNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 165
Akreditācijas lapas datums: 23.07.2013.
Akreditācijas datums: 14.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 13.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaInformācijas sistēmu menedžmenta augstskolaLomonosova iela 1 k.6, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot