Elektronika

PAMATDATI
Nosaukums: Elektronika
Institūcija: Ventspils Augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47523
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Elektronika un automātika
ISCED kods: 0714
ISCED nosaukums: Elektronika un automātika
Elektronikas inženieris
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds elektronikā
Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas inženieris
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 100
Akreditācijas lapas datums: 09.08.2018.
Akreditācijas datums: 24.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 24.04.2023.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
VentspilsVentspils AugstskolaInženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot