Biotehnoloģija

PAMATDATI
Nosaukums: Biotehnoloģija
Institūcija: Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Studiju virziens: Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41524
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
ISCED kods: 0711
ISCED nosaukums: Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
Biotehnologs
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Biotehnologs
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 34
Akreditācijas lapas datums: 19.05.2017.
Akreditācijas datums: 11.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 10.04.2023.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
OlaineOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžaT.Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot