Industriālās inženierijas vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Industriālās inženierijas vadība
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42526
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Citas inženierzinātnes
ISCED kods: 0712
ISCED nosaukums: Citas inženierzinātnes
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds industriālās inženierijas vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Sistēmu vadības inženieris
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04047-105
Licences datums: 22.08.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 46-L
Lēmuma datums: 22.08.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 14.06.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 29.05.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 1 no 24.04.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 2 no 24.04.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot