Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

PAMATDATI
Nosaukums: Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs
Apjoms: 60–100 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā vai
Profesionālā maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un
Iegūstamā kvalifikācija: Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 22
Akreditācijas lapas datums: 21.09.2016.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 17.08.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
RTU iesniegums izmaiņām studiju programmā no 01.07.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
25.08.2016.Veiktas sekojošas izmaiņas studiju programmā, kas atkarīgas no studējošo iepriekš iegūtās izglītības: mainīts studiju apjoms no 100 KP uz 80 KP; mainīts studiju ilgums pilna laika studijām no 2,5 gadiem uz 2 gadiem un nepilna laika studijām no 3 gadiem uz 2,5 gadiem; pievienoti papildus studiju apjomi 80 KP un 100 KP; pievienots studiju ilgums pilna laika studijām – 2 gadi un 2,5 gadi un nepilna laika studijām 2,5 gadi un 3 gadi.SAK lēmums Nr. 21-A