Tūrisma un rekreācijas vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Tūrisma un rekreācijas vadība
Institūcija: Liepājas Universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42812
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Tūrisma un atpūtas organizācija
ISCED kods: 1015
ISCED nosaukums: Tūrisma un atpūtas organizācija
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Tūrisma jomas uzņēmuma vadītājs vai tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 93
Akreditācijas lapas datums: 02.07.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
LiepājaLiepājas UniversitāteLielā iela 14, Liepāja, LV-3401
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 26.09.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 11.09.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Iesniegums izmaiņām studiju programmā no 07.06.2017 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
04.10.2017.Mainīts programmas nosaukums no "Tūrisma vadība un rekreācija". Mainīts studiju virziens no "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija". Mainīts iegūstamais grāds no profesionālais bakalaura grāds tūrismā. Mainītas iegūstamās kvalifikācijas no Tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs, vai rekreācijas speciālists, vai tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs. Atļauts 2017./2018. gada 3. un 4.kursa studējošajiem pabeigt studijas pēc programmas "Tūrisma vadība un rekreācija" tipveida plāna.SAK lēmums Nr. 71-A