Laikmetīgās dejas māksla

PAMATDATI
Nosaukums: Laikmetīgās dejas māksla
Institūcija: Latvijas Kultūras akadēmija
Studiju virziens: Mākslas
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43212
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Mūzika un skatuves māksla
ISCED kods: 0215
ISCED nosaukums: Mūzika un skatuves māksla
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds laikmetīgās dejas mākslā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04066-4
Licences datums: 15.05.2015.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 67
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 21
Akreditācijas lapas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas datums: 22.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 21.05.2019.
Mācīšanās rezultāti:
– apgūtas specializētas zināšanas laikmetīgās dejas jomā un parādīta šo zināšanu kritiska izpratne mākslas zinātnē un mākslas jaunradē;
– attīstīta spēja veikt profesionālu māksliniecisku vai pētniecisku darbību laikmetīgās dejas mākslas jomā;
– prasme formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mākslas zinātnes nozarē;
– prasme izskaidrot laikmetīgās dejas mākslas svarīgākos jautājumus un argumentēti diskutēt par tiem;
– attīstīta prasme patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt mākslas zinātnes informāciju un to izmantot laikmetīgās dejas mākslas jomā;
– pieņemt lēmumus un risināt problēmas laikmetīgās dejas mākslas izpētē un jaunradē;
– izprast profesionālo ētiku, spēt izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un profesionāli darboties laikmetīgās dejas mākslas nozares attīstībā un pilnveidē;
– nokārtots gala pārbaudījums;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs (10 kredītpunkti), kas ir studējošā akadēmiskās zināšanas un profesionālās spējas apliecinošs jaunrades darbs, kas papildināts ar pielikumu – darba teorētisko pamatojumu, vai ar laikmetīgās dejas mākslu saistīts teorētisks pētījums.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas Kultūras akadēmijaLudzas iela 24, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot