Informācijas tehnoloģijas

PAMATDATI
Nosaukums: Informācijas tehnoloģijas
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42484
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Programmēšana
ISCED kods: 0613
ISCED nosaukums: Programmēšana
Programmēšanas inženieris
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds datorzinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija: Programmēšanas inženieris
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātieneNepilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04042-19
Licences datums: 15.07.2015.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 52
Lēmuma datums: 15.07.2015.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 64
Akreditācijas lapas datums: 10.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.07.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 26.07.2019.
Apgūtas zināšanas, attīstītas prasmes un kompetences datorzinātņu un programmēšanas jomā:
– apgūtas vispusīgas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas datorzinātnes jomā, programmēšanas valodas, attīstītas zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas tālākai izglītībai.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaEkonomikas un kultūras augstskolaLomonosova iela 1/1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
15.07.2015.Iepriekšējās licences Nr. 04042-17, izsniegta 23.01.2015. Labota drukas kļūda licencē.SPLK sēdes protokols Nr. 11