Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04055-56
Licences datums: 26.02.2016.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 03-L
Lēmuma datums: 26.02.2016.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 11
Akreditācijas lapas datums: 28.06.2016.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Stradiņa universitāteDzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
26.02.2016.Labota kļūda izsniegtajā licencē - mainīts iegūstamais grāds uz "profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadītājs". Iepiekšējās licence no 15.05.2015. Nr.04055-53SPLK lēmums Nr. 03-L