Inovācijas un uzņēmējdarbība

PAMATDATI
Nosaukums: Inovācijas un uzņēmējdarbība
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā vai
Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā un
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 22
Akreditācijas lapas datums: 21.09.2016.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 18.08.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
RTU iesniegums izmaiņām studiju programmā no 01.07.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
25.08.2016.Veiktas sekojošas izmaiņas studiju programmā, kas paredzētas studentiem ar iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura grādu: mainīts studiju apjoms no 100 uz 80 KP; mainīts studiju ilgums pilna laika studijām no 2,5 gadiem uz 2 gadiem, nepilna laika studijām no 3 gadiem uz 2,5 gadiem.SAK lēmums Nr. 21-A