Lielo datu analīze

PAMATDATI
Nosaukums: Lielo datu analīze
Institūcija: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45311
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 60 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešuangļukrievu
Licence
Licences Nr.: 04037-35
Licences datums: 10.07.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 74-L
Lēmuma datums: 10.07.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 17.12.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"Meža iela 3, Rīga, LV - 1048
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 22.06.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 07.03.2018 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot