Komercdarbība

PAMATDATI
Nosaukums: Komercdarbība
Institūcija: Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41345
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Komercdarbības speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 041013-7
Licences datums: 10.12.2014.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 50
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 29.05.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 29.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžaSkanstes iela 43, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
03.06.2015.Akdreditācijas procesa laikā mainīts 1.līmeņa PSP "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" nosaukums uz "Komercdarbība". Mainīts kredītpunktu apjoms no 80 uz 100 KP