Zemes ierīcība un mērniecība

PAMATDATI
Nosaukums: Zemes ierīcība un mērniecība
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42581
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Arhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods: 0731
ISCED nosaukums: Arhitektūra un pilsētu plānošana
Zemes ierīcības inženieris
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais inženierzinātņu bakalaura grāds zemes ierīcībā un mērniecībā
Iegūstamā kvalifikācija: Zemes ierīcības inženieris
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04056-85
Licences datums: 10.12.2014.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 51
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JelgavaLatvijas Lauksaimniecības universitāteLielā iela 2, Jelgava, LV-3001
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot