Personāla vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Personāla vadība
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Personāla vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds cilvēkresursu vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Personāla vadītājs
Nepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04047-101
Licences datums: 26.07.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 44-L
Lēmuma datums: 26.07.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 82
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
RīgaRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaImantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
26.07.2017.Saskaņā ar 2017.gada 3. aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr. 164 "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju" LU pārņem studiju programmuSAK lēmums Nr. 65-A