Programmēšana un datortīklu administrēšana

PAMATDATI
Nosaukums: Programmēšana un datortīklu administrēšana
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41483
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g. 6 m.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 72
Akreditācijas lapas datums: 06.09.2017.
Akreditācijas datums: 22.08.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 22.08.2023.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot