Informācijas tehnoloģijas

PAMATDATI
Nosaukums: Informācijas tehnoloģijas
Institūcija: Vidzemes Augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42481
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Datorzinātnes
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorzinātnes
Programmēšanas inženieris
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās
Iegūstamā kvalifikācija: Programmēšanas inženieris
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/23-I
Akreditācijas lapas datums: 27.05.2020.
Akreditācijas datums: 22.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.06.2023.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
ValmieraVidzemes AugstskolaCēsu iela 4, Valmiera, LV-4201
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot