Tiesību zinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Tiesību zinātne
Institūcija: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41380
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Jurista palīgs
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04048-94
Licences datums: 23.07.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 75-L
Lēmuma datums: 23.07.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RēzekneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaAtbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 16.07.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 04.04.2018 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot