Tūrisma un viesmīlības vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Tūrisma un viesmīlības vadība
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42812
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Tūrisma un atpūtas organizācija
ISCED kods: 1015
ISCED nosaukums: Tūrisma un atpūtas organizācija
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībā
Iegūstamā kvalifikācija: Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešukrievuangļu
Licence
Licences Nr.: 04030-43
Licences datums: 23.07.2008.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 61
Akreditācijas lapas datums: 10.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.07.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 26.07.2023.
Mācīšanās rezultāti:
– apgūt uzņēmuma darbības pamatprincipus, iemācīties plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, t.sk. tūrisma biznesā, saskaņā ar LR un starptautisko likumdošanu un tūrisma nozari regulējošiem tiesību aktiem;
– analizēt un izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus un tautsaimniecības vidē notiekošos procesus;
– veidot prasmes pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
– apgūt prasmes un iemaņas pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas tūrisma uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvai vadīšanai;
– programmas specializācijā uzņēmējdarbība tūrismā – ir iegūtas zināšanas un analizējošas prasmes ekonomiskās attīstības likumsakarību izpētē tūrisma nozarē: t.sk. tūrisma uzņēmuma mārketinga un menedžmenta jautājumos;
– iegūtas profesionālas kompetences tūrisma uzņēmuma vadībā, ievērojot Latvijas Republikas un starptautiskos normatīvus tūrisma jomā.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot