Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātienePilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešukrievuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 339
Akreditācijas lapas datums: 18.09.2015.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Mācīšanās rezultāti:
– iegūt padziļinātas teorētiskās zināšanas, pētnieciskās iemaņas un prasmes vadības zinātnes jomā;
– iegūt iemaņas iegūto teorētisko un praktisko zināšanu pielietošanā uzņēmuma vai iestādes un struktūrvienību efektīvai vadīšanai;
– izprast patērētāju uzvedību; ražošanas/pakalpojumu organizēšanas paņēmienus un principus; uzņēmuma finanšu un tehnoloģiskās darbības rādītājus; pieņemt lēmumus, lai veicinātu uzņēmuma vai iestādes darbības optimizāciju;
– analizēt uzņēmuma vai iestādes darbību, novērtēt un plānot uzņēmuma finanses; identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus;
– iepazīties ar valsts, uzņēmumu un iestāžu darbu reglamentējošiem dokumentiem, likumdošanu, normatīvajiem aktiem un iegūt iemaņas to pielietošanā;
– veikt patstāvīgus pētījumus par konkrētas firmas darbību, iegūtos rezultātus parādīt maģistra darbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām (ne mazāk kā 20 nedēļas pilna slodze vai 20 kredītpunkti);
– apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības vadītājam – iziet profesionālo praksi konkrētā firmā (uzņēmējdarbības struktūrā), apjoms – ne mazāk kā 6 nedēļas.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāleDzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403
LiepājaBaltijas Starptautiskās akadēmijas Liepājas filiāleLiedaga iela 3, Liepāja, LV-3416
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot