Vides aizsardzības tehnoloģija

PAMATDATI
Nosaukums: Vides aizsardzības tehnoloģija
Institūcija: Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Studiju virziens: Vides aizsardzība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41850
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Vides aizsardzība
ISCED kods: 1021
ISCED nosaukums: Vides aizsardzība
Vides tehnologs
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Vides tehnologs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 92
Akreditācijas lapas datums: 12.07.2013.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 04.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot