Elektronisko iekārtu apkalpošana

PAMATDATI
Nosaukums: Elektronisko iekārtu apkalpošana
Institūcija: Rīgas Aeronavigācijas institūts
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42523
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Elektronika un automātika
ISCED kods: 0714
ISCED nosaukums: Elektronika un automātika
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāda elektronisko iekārtu apkalpošanā
Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas inženieris
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešukrievuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums: 06.07.2016.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 10-L
Lēmuma datums: 06.07.2016.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/14
Akreditācijas lapas datums: 07.08.2019.
Akreditācijas datums: 15.05.2015.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 14.05.2021.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Aeronavigācijas institūts Mežkalnu iela 9, Rīga, LV-1058
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmu no 21.06.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 10.03.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot