Elektronisko iekārtu apkalpošana

PAMATDATI
Nosaukums: Elektronisko iekārtu apkalpošana
Institūcija: Rīgas Aeronavigācijas institūts
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41523
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Elektronika un automātika
ISCED kods: 0714
ISCED nosaukums: Elektronika un automātika
Elektronikas speciālists
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešukrievu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 344
Akreditācijas lapas datums: 06.10.2015.
Akreditācijas datums: 15.05.2015.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 14.05.2021.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Aeronavigācijas institūts Mežkalnu iela 9, Rīga, LV-1058
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot