Visaptverošā kvalitātes vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Visaptverošā kvalitātes vadība
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 40–100 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds kvalitātes vadībā vai
Profesionālā maģistra grāds kvalitātes vadībā un
Iegūstamā kvalifikācija: Kvalitātes vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 22
Akreditācijas lapas datums: 21.09.2016.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 19.08.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
RTU iesniegums izmaiņām studiju programmā no 01.07.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
25.08.2016.Veiktas sekojošas izmaiņas studiju programmā, kas paredzētas studentiem ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu: mainīts studiju apjoms no 120 uz 100 KP; mainīts studiju ilgums pilna laika studijām no 3 gadiem uz 2,5 gadiem, nepilna laika studijām no 3,5 gadiem uz 3 gadiem. Mainīta piešķiramā kvalifikācija no “Procesu kvalitātes vadības inženieris” uz “Kvalitātes vadītājs” (profesijas standarts Nr. 1.100.1)SAK lēmums Nr. 21-A