Starptautiskā finanšu vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Starptautiskā finanšu vadība
Institūcija: Biznesa augstskola Turība, SIA
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04036-44
Licences datums: 13.06.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 68-L
Lēmuma datums: 13.06.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBiznesa augstskola Turība, SIAGraudu iela 68, Rīga, LV-1058
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmu no 04.06.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 16.02.2018 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot