Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana

PAMATDATI
Nosaukums: Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47818
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Citi pakalpojumi
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Nekustamā īpašuma ekonomists
Apjoms: 40–100 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā vai
Profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un
Iegūstamā kvalifikācija: Nekustamā īpašuma ekonomists vai būvniecības tāmju inženieris
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 22
Akreditācijas lapas datums: 21.09.2016.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 17.08.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
RTU iesniegums izmaiņām studiju programmā no 01.07.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
25.08.2016.Izmaiņas SP, iekļaujot vēl 2 studiju variantus, kas atkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības: pievienots studiju apjoms 100 KP un 40 KP; studiju ilgums pilna laika studijām 2,5 gadi vai 1 gads un nepilna laika studijām 3 gadi vai 1,5 gadi; iegūstamais grāds un kvalifikācija (100 KP): profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un būvniecības tāmju inženieris (profesijas standarts Nr. 214232).SAK lēmums Nr. 21-A