Sabiedrības un iestāžu vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Sabiedrības un iestāžu vadība
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 60–100 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds sabiedrības pārvaldē vai
Profesionālā maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un
Iegūstamā kvalifikācija: Iestāžu vadītājs
Nepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 71
Akreditācijas lapas datums: 12.07.2013.
Akreditācijas datums: 01.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 31.05.2019.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt uz zinātņu pamatiem balstītas profesionālā maģistra studijas, kuru rezultātā studējošie būtu spējīgi;
– pilnvērtīgi realizēt valsts, pašvaldības iestāžu, dažāda veida uzņēmumu ilgtspējīgu vadību, kā arī nodrošinātu sabiedrības un iestāžu attīstību saskaņā ar starptautiskajām, Latvijas valsts un sabiedrības interesēm.
Programmas ietvaros:
– apgūtās zināšanas ļauj izprast vadības un tās pamatfunkciju savstarpējo saistību un daudzveidību, personāla, ražošanas/pakalpojumu, vadības informācijas sistēmu, mārketinga, finanšu vadīšanas, darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus;
– pārzināt LR un ES sabiedrības pārvaldības normatīvos aktus un institucionālo sistēmu;
– uzņēmuma (iestādes) administratīvos vadības principus, ilgtspējīgas attīstības koncepciju kā pamatu sabiedrības un iestāžu pārvaldībai;
– izkoptas pētnieciskās iemaņas;
– prasmes izstrādāt un ieviest sabiedrības un iestāžu vadības attīstību veicinošus projektus;
– prasmes uzstāties, argumentēti izteikt savu viedokli;
– pielāgoties jaunām situācijām, būt atvērtam pārmaiņām un gatavam darboties iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos;
– spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina profesionālu pieeju savam darbam un savu kompetenci sabiedrības un iestāžu vadības jautājumos.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot