Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība

PAMATDATI
Nosaukums: Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība
Institūcija: Vidzemes Augstskola
Studiju virziens: Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47312
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Sabiedrības pārvaldes vadītājs
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija: Sabiedrības pārvaldes vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 97
Akreditācijas lapas datums: 09.08.2018.
Akreditācijas datums: 22.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 21.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
ValmieraVidzemes AugstskolaCēsu iela 4, Valmiera, LV-4201
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Pieteikums izmaiņām studiju programmā Nr. 3 no 23.07.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 06.07.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā Nr. 2 no 06.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā Nr. 1 no 06.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
23.07.2018.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - mainīts programmas nosaukums no "Pārvaldība un komunikācija" uz "Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība", mainīts programmas kods no 47310 uz 47312SAK lēmums Nr.84-A