Telpiskās attīstības plānošana

PAMATDATI
Nosaukums: Telpiskās attīstības plānošana
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47581
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Arhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods: 0731
ISCED nosaukums: Arhitektūra un pilsētu plānošana
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā
Iegūstamā kvalifikācija: Telpiskās attīstības plānotājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 68
Akreditācijas lapas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas datums: 31.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot