Starptautiskās finanses un banku darbība

PAMATDATI
Nosaukums: Starptautiskās finanses un banku darbība
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47343
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Finanses, banku lietas un apdrošināšana
ISCED kods: 0412
ISCED nosaukums: Finanses, banku lietas un apdrošināšana
Finansists
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds finansēs
Iegūstamā kvalifikācija: Finansists
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/65
Akreditācijas lapas datums: 18.05.2020.
Akreditācijas datums: 11.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 10.04.2023.
Programmas mērķis ir:
– sagatavot augsti kvalificētus, profesionālus speciālistus vadošam darbam starptautisko finanšu un biznesa jomās atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” un programmas starpdisciplinārā principa prasībām.
Programmas absolventi veido karjeru investīciju un audita kompānijās, finanšu un kredītiestādēs, apdrošināšanas sabiedrībās, vada vidējas un lielas korporācijas un dibina savus uzņēmumus.

Studiju rezultāti:
– izprast un kritiski novērtēt datus un aktuālās parādības vietējos un starptautiskajos finanšu un kapitāla tirgos;
– izprast un kritiski novērtēt uzņēmuma biznesa procesus; – spēt efektīvi vadīt uzņēmuma finanses mainīgajā vidē;
– spēt strādāt individuāli un vietējā/starptautiskajā komandā;
– prast vadīt uzņēmumu atbilstoši izvirzītiem mērķiem, nodrošinot uzņēmuma pelnītspēju un ilgtermiņa attīstību;
– prast novērtēt un samazināt finanšu un biznesa riskus;
– prast pielietot finanšu instrumentus.
Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot