Kultūras diplomātija un starptautiskais menedžments

PAMATDATI
Nosaukums: Kultūras diplomātija un starptautiskais menedžments
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 48–84 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds kultūras vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04042-15
Licences datums: 21.08.2013.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 84
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Nodrošināt studentiem augstas kvalitātes profesionālo izglītību, kas ir konkurētspējīga Latvijas un Eiropas darba tirgos, pilnveidotas pētnieciskās darbības prasmes un iemaņas un attīstītu saikni ar darba devējiem un starptautiskajiem projektiem kultūras jomā.
Programma veicina analītiskās un kritiskās domāšanas attīstību:
– lasot un pētot aktuālās publikācijas un literatūru par kultūras vadību un publisko diplomātiju starptautiskajā un valsts līmenī, darba prasmes un iemaņas;
– risinot un pētot konkrētas problēmas izvēlētajā kultūras uzņēmumā, kas ir tiešā sasaistē ar aktuālo situāciju valstī un starptautiskajā līmenī.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaEkonomikas un kultūras augstskolaLomonosova iela 1/1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot