Psiholoģija

PAMATDATI
Nosaukums: Psiholoģija
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Psiholoģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42313
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Psihologa asistents
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija: Psihologa asistents
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 83
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 17.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 16.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot