Robotika

PAMATDATI
Nosaukums: Robotika
Institūcija: Transporta un sakaru institūts
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42523
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Elektronika un automātika
ISCED kods: 0714
ISCED nosaukums: Elektronika un automātika
Apjoms: 180 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds elektronikā un automātikā
Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas inženieris
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g. 6 m.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04038-24
Licences datums: 21.11.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 83-L
Lēmuma datums: 21.11.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 13.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaTransporta un sakaru institūtsLomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 13.11.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmas licencēšanai Nr. 1 no 03.08.2018 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmas licencēšanai Nr. 2 no 03.08.2018 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot