Personāla vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Personāla vadība
Institūcija: Eiropas Tālmācības augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Personāla vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds vadībzinātnē
Iegūstamā kvalifikācija: Personāla vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešukrievuangļu
Dati par likvidāciju
Likvidācijas datums: 25.10.2017.
Piezīmes: SPLK lēmums Nr. 55-L
Licence
Licences Nr.: 04065-7
Licences datums: 24.09.2014.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 395
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 380
Akreditācijas lapas datums: 13.12.2016.
Akreditācijas datums: 09.11.2016.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 08.11.2018.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaEiropas Tālmācības augstskolaKr. Valdemāra ielā 26, Rīgā, Latvija, LV-1010
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums no 24.08.2015 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums no 24.08.2015 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Ekspertu kopīgais ziņojums par studiju programmu no 05.06.2011 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot