Elektriskās iekārtas

PAMATDATI
Nosaukums: Elektriskās iekārtas
Institūcija: Rīgas Tehniskā koledža, profesionālās izglītības kompetences centrs
Studiju virziens: Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41522
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Enerģētika
ISCED kods: 0713
ISCED nosaukums: Enerģētika
Elektrisko iekārtu speciālists
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Elektrisko iekārtu speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 15
Akreditācijas lapas datums: 08.08.2016.
Akreditācijas datums: 14.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 13.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
KandavaRīgas Tehniskās koledža, profesionālās izglītības kompetences centra Kandavas filiāleValteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
LiepājaRīgas Tehniskā koledža, profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas filiāleVentspils iela 51, Liepāja
RīgaRīgas Tehniskā koledža, profesionālās izglītības kompetences centrsBraslas iela 16, Rīga, LV-1085
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 01.07.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pielikums iesniegumam par izmaiņām studiju programmā no 30.05.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Koledžas iesniegums izmaiņām - lūgums pievienot īstenošanas vietu Liepājā no 30.05.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
06.07.2016.Pievienota īstenošanas vieta - Liepāja.SAK lēmums Nr. 14-A