Ražošanas loģistika

PAMATDATI
Nosaukums: Ražošanas loģistika
Institūcija: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Studiju virziens: Ražošana un pārstrāde
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41345
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Loģistikas speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04048-90
Licences datums: 06.07.2016.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 14-L
Lēmuma datums: 06.07.2016.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RēzekneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaAtbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 07.06.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 11.03.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot