Biznesa un organizācijas vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Biznesa un organizācijas vadība
Institūcija: Liepājas Universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds biznesa administrēšanā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmuma un iestādes vadītājs, vai personāla vadītājs, vai sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs, vai ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 93
Akreditācijas lapas datums: 02.07.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
LiepājaLiepājas UniversitāteLielā iela 14, Liepāja, LV-3401
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 11.04.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Izmaiņu pieteikums no 09.02.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
27.04.2016.Apstiprinātas sekojošas izmaiņas studiju programmā: mainītas 2 iegūstamās kvalifikācijas no "sociologs" uz "sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs" un no "loģistikas struktūrvienības vadītājs" uz "ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs". Studējošajiem līdz 2018. studiju gada beigām ir atļauts izsniegt diplomus ar iepriekšējām 2 kvalifikācijām.SAK lēmums Nr. 09-A.