Jūras transports

PAMATDATI
Nosaukums: Jūras transports
Institūcija: Latvijas Jūras akadēmija
Studiju virziens: Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47525
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Mašīnzinības
ISCED kods: 0716
ISCED nosaukums: Mašīnzinības
Apjoms: 60 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds jūras transportā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 59
Akreditācijas lapas datums: 02.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas Jūras akadēmijaFlotes iela 5b, Rīga, LV-1016
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām programmā no 10.07.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju virizenā no 24.03.2017 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
19.07.2017.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - kā papildus studiju programmas ītsenošanas valoda pievienota angļu valoda.SAK lēmums Nr. 59-A