Datorzinātnes

PAMATDATI
Nosaukums: Datorzinātnes
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45483
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/31
Akreditācijas lapas datums: 25.11.2019.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 31.12.2022.
Programmas mērķis ir:
– sagatavot studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, nodrošināt akadēmisko izglītību datorzinātnē un sagatavot augsta līmeņa speciālistus datorzinātņu jomā ar dziļām teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām;
– programmas ietvaros ir apgūtas zināšanas un iemaņas teorētiskās informātikas un informāciju tehnoloģiju jomas attīstības mūsdienu tendencēs;
– fundamentālas koncepcijas un sistēmmetodoloģijas;
– ir apgūti starptautiskie un profesionālie standarti informācijas tehnoloģiju jomā, programmēšanas valodu un sistēmu stāvokļi un principiālās iespējas;
– attīstītas spējas patstāvīgi izmantot matemātiskās un informācijas modelēšanas metodes zinātnisko un lietišķo uzdevumu risināšanai;
– veikt zinātniskos pētījumus un iegūt jaunus zinātniskos rezultātus;
– profesionāli adaptēties, apgūt jaunas pētījumu metodes un tehnoloģijas;
– izmantot praksē zināšanas par zinātniski pētniecisko un projektu darbu organizēšanas un plānošanas pamatiem, izmantojot normatīvos dokumentus;
– profesionāli noformēt, iesniegt un prezentēt zinātniski pētniecisko un ražošanas tehnoloģisko pētījumu rezultātus savas darbības profilā;
– patstāvīgi izvirzīt un risināt, atbilstoši mūsdienu zinātniskajam un tehniskajam līmenim, zinātniskos un lietišķos uzdevumus teorētiskās informātikas, lietišķās matemātikas un informacionālo tehnoloģiju jomā.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.11.2019.Studiju programmas kods mainīts atbilstoši 2017.gada 13.jūnija MK noteikumiem Nr.322SKK lēmums Nr.2019/17-L