Uzņēmējdarbības vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbības vadība
Institūcija: Ventspils Augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 40–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/21
Akreditācijas lapas datums: 17.09.2019.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 31.12.2020.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
VentspilsVentspils AugstskolaInženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Atzinums par izmaiņu novērtēšanu akreditētā studiju virzienā no 06.08.2019 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 22.06.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Izmaiņu pieteikums no 17.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
06.09.2019.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - papildināts studiju īstenošanas ilgums un apjoms (2 gadi 80 KP; 1 gads 40 KP), mainīti uzņemšanas noteikumiSKK sēdes 06.09.2019. lēmums Nr.2019/14-I
27.06.2018.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - mainītas uzņemšanas prasības un iegūstamā kvalifikācija no "uzņēmējdarbības vadītāja" uz "uzņēmuma vadītājs"SAK lēmums Nr. 82-A