Uzņēmējdarbības vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbības vadība
Institūcija: Ventspils Augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 95
Akreditācijas lapas datums: 25.07.2018.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
VentspilsVentspils AugstskolaInženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 22.06.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Izmaiņu pieteikums no 17.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
27.06.2018.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - mainītas uzņemšanas prasības un iegūstamā kvalifikācija no "uzņēmējdarbības vadītāja" uz "uzņēmuma vadītājs"SAK lēmums Nr. 82-A