Sabiedriskās attiecības un reklāma

PAMATDATI
Nosaukums: Sabiedriskās attiecības un reklāma
Institūcija: Biznesa vadības koledža, SIA
Studiju virziens: Informācijas un komunikācijas zinātnes
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41342
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Tirgzinības un reklāma
ISCED kods: 0414
ISCED nosaukums: Tirgzinības un reklāma
Sabiedrisko attiecību speciālists
Apjoms: 84 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Sabiedrisko attiecību speciālists
Nepilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Dati par likvidāciju
Likvidācijas datums: 14.12.2016.
Piezīmes: SPLK 2016.gada 14.decebrī anulēja licenci minētajai studiju programmai
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 181
Akreditācijas lapas datums: 22.08.2013.
Akreditācijas datums: 19.06.2013.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2015.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBiznesa vadības koledža, SIAAlberta iela 13, Rīga, LV-1010
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot