Filoloģija

PAMATDATI
Nosaukums: Filoloģija
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43226
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā ar specializāciju latviešu filoloģijā vai krievu filoloģijā, vai angļu filoloģijā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/40
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2019.
Akreditācijas datums: 10.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 10.04.2023.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi filoloģijā;
– programmas ietvaros ir iegūta izpratne par filoloģijas nozares svarīgākajiem jēdzieniem un likumsakarībām, tradicionālajiem un aktuālajiem nozares jautājumiem;
– ir attīstīta spēja patstāvīgi un vērtējoši apgūt lingvistikas, literatūrzinātnes un sociokultūras atziņas, izvirzot nozīmīgas pētnieciskās problēmas un risinājumus filoloģijas nozarē;
– pilnveidotas prasmes veikt teorētiskos un lietišķos pētījumus, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju un zināšanas atbilstoši izvirzītajiem pētnieciskajiem mērķiem;
– attīstīta patstāvīgas izziņas, analīzes, sintēzes un novērtēšanas kompetence, sagatavojot tālākām studijām maģistra vai profesionālajās studiju programmās;
– pilnveidotas spējas izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus speciālistu un interesentu auditorijā, balstoties uz kultūru komunikācijas prasmēm un iemaņām.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.12.2019.Kods mainīts atbilstoši 13.06.2017. MK noteikumiem Nr.322SKK protokols Nr.7e