Datorzinātnes

PAMATDATI
Nosaukums: Datorzinātnes
Institūcija: Ventspils Augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43484
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Programmēšana
ISCED kods: 0613
ISCED nosaukums: Programmēšana
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Dabas zinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 100
Akreditācijas lapas datums: 09.08.2018.
Akreditācijas datums: 24.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 24.04.2023.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
VentspilsVentspils AugstskolaInženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 13.07.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā no 12.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
23.07.2018.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - pievienota īstenošanas valoda - angļu un mainīts programmas kods no 43481 uz 43484SAK lēmums Nr. 88-A