Jūras transports - kuģa elektroautomātika

PAMATDATI
Nosaukums: Jūras transports - kuģa elektroautomātika
Institūcija: Latvijas Jūras akadēmija
Studiju virziens: Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42525
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Mašīnzinības
ISCED kods: 0716
ISCED nosaukums: Mašīnzinības
Elektroinženieris
Apjoms: 185 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds jūras transportā
Iegūstamā kvalifikācija: Kuģa elektromehānisko iekārtu elektroinženieris
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 59
Akreditācijas lapas datums: 02.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas Jūras akadēmijaFlotes iela 5b, Rīga, LV-1016
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 10.07.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā no 24.03.2017 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
19.07.2017.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - kā papildus studiju programmas ītsenošanas valoda pievienota angļu valoda.SAK lēmums 59-A