Tiesību zinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Tiesību zinātne
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47380
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Jurists
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē
Iegūstamā kvalifikācija: Jurists
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: LU20209
Licences datums: 01.01.2016.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/24
Akreditācijas lapas datums: 25.03.2020.
Akreditācijas datums: 21.06.2019.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 21.06.2025.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot