Uzņēmējdarbība un vadīšana

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbība un vadīšana
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Ekonomists
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uznēmējdarbībā un vadīšanā
Iegūstamā kvalifikācija: Ekonomists vai uzņēmuma vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 22
Akreditācijas lapas datums: 21.09.2016.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
LiepājaRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāleVānes iela 4, Liepāja, LV-3405
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 16.08.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
RTU iesniegums izmaiņām studiju programmā no 01.07.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
25.08.2016.Studiju programma papildināta ar piešķiramo kvalifikāciju – uzņēmuma vadītājs (profesijas standarts 1.49).SAK lēmums Nr. 21-A