Programmēšanas speciālists

PAMATDATI
Nosaukums: Programmēšanas speciālists
Institūcija: Ventspils Augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41484
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Programmēšana
ISCED kods: 0613
ISCED nosaukums: Programmēšana
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Programmētājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04049-24
Licences datums: 19.07.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 41-L
Lēmuma datums: 19.07.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 24.04.2023.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmu no 13.07.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā no 12.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Ekspertu ziņojums par licencējamo programmu no 28.06.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Precizētais iesniegums no 23.05.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 2 no 13.04.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 1 no 13.04.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums Nr. 3 no 13.04.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
23.07.2018.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - pievienota īstenošanas valoda - angļu valoda.SAK lēmums Nr. 88-A