Uzņēmējdarbība

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbība
Institūcija: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 111
Akreditācijas lapas datums: 19.12.2018.
Akreditācijas datums: 26.09.2018.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RēzekneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaAtbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 17.09.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Iesniegums izmaiņām studiju programmā no 02.07.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Iesniegums izmaiņām studiju programmā no 02.07.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
26.09.2018.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - pievienota īstenošanas valoda - angļu valoda un mainīta iegūstamā kvalifikācija no uzņēmuma un iestāde vadītājs uz uzņēmuma vadītājs. SAK lēmums Nr. 94-A